Hur fungerar det ?

Djurkommunikation – telepati mellan djur och människa 

Människans förmåga att ha telepatisk kontakt med djur är något som Rupert Sheldrake forskar i och föreläser om. Han har bla skrivit boken Dogs that know when their owners are coming home and other unexplained powers of animals. Läs mer om honom och hans arbete på  www.sheldrake.org 

Ny forskning visar att vi inte är skilda från våran omvärld som man tidigare ansåg. Istället pekar den nya forskningen på hur allt är förenat i ett energifält. Lynnet Mctaggart presenterar i sina böcker The Field och The Bond en bild av ett sammanlänkat universum och forskning som visar på hur det är möjligt. En ny syn på vårat medvetande gör att vi måste bli mer medvetna om att våra intentioner, tankar och känslor påverkar inte bara oss själva och våra liv utan även allt som finns omkring oss.

Som tonåring läste jag böckerna "Hur tänker hästar?" och "Tala med hästar" av Henry Blake. Han upptäckte att hästar använder telepati sinsemellan för att leda andra hästar till foder och vatten, speciellt när de är utom hör- och synhåll för varandra; eller för att skingra flocken i ögonblick av fara. Han upptäckte också att vi människor i ridningen kunde använda hästens förmåga att "läsa" telepatiska meddelanden genom att själva "överföra" sinnesbilder till dem.

Som djurtolk/djurkommunikatör använder jag mig av min telepatiska förmåga när jag tar kontakt med djuret. Genom att stilla mina egna tankar och fokusera på djuret, blir jag mottaglig för dess bilder och sinnesstämningar. Jag uppfattar och tar emot informationen som bilder, känslor och tankar som jag antecknar. Man kan säga att man "tonar" in sig på djuret. När jag fokuserar på djuret kommer våra "energivågor" att synkroniseras. Vi befinner oss då på samma frekvens och ett informationsutbyte kan ske.

 Djuret förmedlar ofta vardagliga händelser och hur den ser på sig själv och sin omvärld. Ibland tar den upp saker som den vill ska ändras på. Djuret kanske saknar en leksak eller en vän. Djuren kan ha ont någonstans och förmedlar det, men inte alla djur vill prata om sina sjukdomar. En del djur bär visdom som dom gärna delar med sig av.

En del djur har mycket att förmedla andra mindre.

Djuren blir ofta trötta när man kommunicerat med dom och kan behöva vila en stund.

 Många djurägare känner efter en konsultation att dom kommit sitt djur närmare. Många djur känner en lättnad efter att få ha gjort sin röst hörd.

Man tolkar aldrig ett djur utan ägarens tillåtelse. Helt enkelt därför att du inte kan garantera den förändring som djuret kanske förväntar sig ska äga rum.

Om du upplever att ditt djur inte mår bra ta kontakt med veterinär !

Alla kan medvetandegöra sin förmåga att kommunicera telepatiskt ! Det är egentligen en förmåga vi alla bär på. Vi använder den omedvetet både människor emellan och mellan människa och djur. Om du medvetande gör den förmågan skapas en ny värld med nya möjligheter. Mycket förändras!

Meditation är en väg att nå den inre stillhet som krävs för att stänga av sina egna tankar och istället fokusera på en annan individ.