Böcker

På den här sidan vill jag komma med förslag på böcker som jag tycker om och som berör ämnet djurkommunikation.  Jag kommer att efter hand lägga till litteratur här.Emelie Cajsdotter

Emelie är själv djurtolk och har bland annat skrivit böckerna "Zander och tiden" samt "Alla kungens hästar". På baksidan på Zander och tiden står det :"Den här boken är skriven på uppmaningen av en häst. En häst som vägrade förminska sig, eller avstå från sin egen styrka. Den är också tillägnad katten Zanders berättelse. Boken berättar om han tankar, om människorna och om tiden. Om konsten att glädja sig åt livet och att leva för ögonblicket.
Tiden är människans största fiende, sade Zander. Snart skulle han lämna sin kattkropp. Han skulle resa vidare. Men först var det något han måste berätta. Ni kan förstå och analysera, ni människor, sade han. Men ni har glömt hur man upplever det som verkligen är viktigt i livet. Zander och tiden handlar om djurs sätt att se på födelse, död och åldrande. Om människans rädsla inför det okända, samt vårt förhållande till tiden.
Det krävs mod att lyssna till sin egen historia. Kanske skrämmer det oss, våra möjligheter, det som är utan gräns. Men om allting är ett och samma universum, om vi delar alltings minne, då bär vi alla historier inom oss. Då finns det ett gemensamt språk för allt levande."

Jag har dom här böckerna hemma och återkommer till dom ofta, dom är fantastiska. Det är som att hitta hem.