Jag tar del av ditt djurs tankar, känslor och bilder.

Att vara djurtolk/djurkommunikatör innebär att jag kommunicerar med djur telepatiskt. Vi kan lära oss mycket, både om djuren och om oss själva när vi tar del av det djuren förmedlar.

Beteenden som vi upplever som ett problem är ofta ett uttryck för något. Det kan vara i den dagliga samvaron eller på träning. Genom att lyssna och klargöra kan vi finna vägar att lösa dessa. 

djurkommunikation katt